درباره ما

وبسايت آترين استار، درگاه فروش اينترنتى فروشگاه هاى عطر آترين گالرى است. مجموعه اى متشكل از كارشناسان، متخصصان و مديران كه همواره بر اساس يك رويكرد علمی مشخص اهداف خود را پيش می برند. عطر در ديدگاه مديران آترين استار پيش از آنكه يك صنعت باشد به عنوان هنر شناخته می شود و از اين رو پس از اصالت و اورجينال بودن عطر، به پاسداشت اين هنر، اولويت نخست آترين استار ارائه مجموعه ای از نفيس ترين روايح بوده كه در شأن حس شامه آدمی باشد.
ارائه مشاوره های مبتنی بر علم الفاتولوژی (رايحه شناسی) بصورت كارشناسی و همكارى با شركت هاى دانش بنيان و جوامع علمی در راستاى اعتلاى اين علم نيز از ديگر اهداف آترین استار محسوب می شود.