Natural Content vs Natural Smelling - (WWW.ATRINSTAR.IR)

ترکیبات طبیعی در مقابل بوی طبیعی؛ Natural Content vs Natural Smelling

۰ دیدگاه برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,

Natural Content vs Natural Smelling ترکیبات طبیعی در مقابل بوی طبیعی . . . Natural Content ترکیبات طبیعی . . . بعضی از پرفیومر ها بر روی ساخت عطری صد…

Indie vs Artisan-ایندی در مقابل آرتیزان (www.atrinstar

برندهاى ایندى در مقابل آرتیزان

۰ دیدگاه برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

Indie vs Artisan . . . Indie(مستقل) Indie از واژه “مستقل : indipendent” می‌آید و به خانه های عطرسازی اشاره دارد که خارج از چهارچوب اصلی این صنعت فعالیت می‌کنند.…

Niche vs Exclusive-نیش در مقابل اکسکلوسیو (www.atrinstar.ir)

برندهای نیش در مقابل اکسکلوسیو

۰ دیدگاه برچسب ها : , , , , , , , ,

Niche vs Exclusive . . . Niche(نیش) در واقع نیش چیزی نیست به جز یک بخش خاص از بازار فروش که توسط یک دسته مخاطب با یک تقاضای متفاوت از…

DESIGNER VS MAINSTREAM (WWW.ATRINSTAR.IR)

برندهای دیزاینر در مقابل مین استریم

۱ دیدگاه برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

Designer vs Mainstream . . . معمولا هنگامی که سعی میکنیم از منظر مخاطبان و جامعه هدف بازار عطر، آن را بررسی کنیم، دچار سردرگمی می‌شویم. عبارت هایی مانند Designer,…