بويايی يكی از حواسی است كه در مغز ما كاملا نهادينه شده است؛ يك مسير مستقيم و كاملا ناخودآگاهانه به حافظه و احساسات…
يك رايحه خاطره انگير هيچ گاه از حافظه پاك نمی شود. در مجموعه “Scent Stories” هر عطر يك اكسير است، چكيده يك اثر هنری…
ما همه را دعوت می كنيم كه باهر عطر زمان بگذرانند، درگير آن شوند و از آن بازخورد بگيريد و به بقيه اجازه دهيد از اين طريق شما را بهتر بشناساند!
ما اميدواريم كه مانند يك كتاب خوب، هركدام از عطرها مانند يك فصل از كتاب شما را ملزم به كنكاش كنند. ما اميدواريم با تبادل حس خلاقيت، كيميايی كه در اين گفتگو حاصل می شود برای شما شامل داستان های جذابی باشد.
“مين نيو يورك” كلكسيونی توليد محدود، كمياب و منحصر به فرد از بهترين مواد اوليه و تنها از يك بچ است كه در اختيار هنردوستان قرار گرفته است.

نمایش همه 8 نتیجه ها

نمایش همه 8 نتیجه ها